انتخابات و خواب‌زده‌گی دریوران پشت فرمان

عبدالله نجاتی

پنج سال پیش وقتی که انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ به تعویق افتاد، اشرف غنی که از امروز خود جوان‌تر بود، خطاب به کرزی گفت: رییس‌جمهور که مسوول برگزاری انتخابات است، سر اشترینگ موتر خواب رفته است. او با لحن سخت‌گیرانه از کرزی خواست تا به قواعد بازی پای‌بند بماند. اما همین دو روز پیش اشرف غنی که در طول این سال‌ها سر اشترینگ موتر به خواب رفته بود، یک‌باره از خواب جسته و چون دوران قانونی ریاست جمهوری‌اش تمام شده است، به همان راهی رفت که کرزی رفته بود.

او پیادۀ دفترش را صبح به ستره محکمه فرستاد تا از دادگاه عالی افغانستان در نبود مجلس نماینده‌گان، حکمی که اختیاراتش را برای چند ماه دیگر تمدید می‌کند را بیاورد. او با این کار به خوبی به یکی از اصول صرفه‌جویی اقتصادی آشنا شد. چرا باید انتخابات با هزینه‌ای سرسام‌آور و مراحل سخت و طاقت‌فرسا اجرا شود؟ وقتی می‌توان به ساده‌گی آب خوردن حکم ریاست جمهوری گرفت. هم‌چنین در چند روز اخیر یکی از مقامات رسمی طالبان افشا کرد که اشرف غنی در دور پیشین انتخابات به آن‌ها قول داده بود تا از امضای پیمان نامۀ امنیتی با امریکا خودداری کرده و مذاکرات مستقیم با طالبان را زمینه‌سازی کند.

اما اشرف غنی پس از رسیدن به قدرت و برنده شدن در نبرد با عبدالله حافظۀ ماهی‌گونه‌اش فعال شد و وعده‌هایش را فراموش کرد. این افشاگری گواه آن است که اگر مذاکره و مصالحه در وقتش صورت نگیرد، چه‌گونه تبدیل یک چالش پرهزینه برای کشور می‌شود. مسلمن اشرف غنی برای باقی ماندن در قدرت وعده‌های زیادی به کشورهای خارجی و رقبای داخلی‌اش داده است، اما او در طول کار سیاسی‌اش ثابت کرده است که قول‌نامه نوشتن بر اشرف غنی مانند نوشتن بر آب است و او هرگز در مسألۀ قدرت با کسی به شراکت نمی‌پردازد.

دی‌شب خبری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که صورت آزمایشی داشت. در این خبر از عزل سمت ریاست اجرایی اطلاع داده شده بود. خبر و زمان انتشارش طوری تنظیم شده بود تا میزان واکنش جامعه به موضوع سنجیده شود. واکنش جامعه درباره خبر عزل عبدالله از مقام ریاست اجرایی شکلی خنثی داشت. عبدالله عبدالله در مقابل اشرف غنی در سال‌های اخیر فقط به تشریفات بسنده کرده است. نتیجه‌ای که  این تست خبری و دور زدن قانون و تمدید مدت ریاست جمهوری برای غنی دارد، او را وادار می‌کند تا به سمت یک کودتا و دیکتاتوری مطلقه برود. برای زمینه‌سازی چنین وضعیت او نیاز به ناامنی و جنگ‌های بیش‌تری دارد. خروج امریکا اگر برای افغانستان چالش است، برای اشرف غنی فرصتی‌ست که می‌تواند در میدان آن پایه‌های قدرت مطلقه را محکم‌تر بر زمین بکوبد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

بستن