درباره پرسش

خبرگزاری پرسش یک نهاد رسانه‌یی غیر انتفاعی می‌باشد که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۰ به این‌سو زیر نام هفته‌نامهٔ پرسش آغاز کرده است که پس از سال ۱۳۹۷ همگام با پیشرفت تکنالوژی و دست‌رسی آسان مردم به آن، فعالیت خود را به گونۀ آنلاین آغاز کرد. خبرگزاری پرسش به عنوان یک رسانۀ الکترونیکی و مستقل، پاس‌دار ارزش‌های دموکراتیک و آزادی بیان بوده و برای حمایت و حفظ ارزش‌های ملی و بشردوستانه تمام سعی خود را به خرج داده‌است. این رسانه برای رسیدن به یک افغانستان آزاد و انسانی فعالیت‌های خود را در بخش توسعۀ فرهنگ، اجتماع، زنان، ادبیات و سیاست متمرکز ساخته تا بدین وسیله توانسته باشد نقش خود را به عنوان مرجع آگهی‌دهی موفقیت‌آمیز بازی کرده و به‌گونۀ موثر و مثمر اطلاع‌رسانی کند.

بستن